Spam

Det kan hända att det tar lång tid innan era inlägg & frågor publiceras & besvaras. Detta beror på att jag under en lång tid har varit & fortfarande är utsatt för kraftig spam vilket gör att era frågor drunknar i mängden spam:( Jag är ledsen för detta men försöker jobba på för att kunna svara så snabbt som möjligt.

dsc_9664